Problema tăierii pădurilor, examinată de Comisia mediu şi dezvoltare regională într-o vizită la Întreprinderea silvică Călăraşi
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Problema tăierii pădurilor, examinată de Comisia mediu şi dezvoltare regională într-o vizită la Întreprinderea silvică Călăraşi

Comisia mediu şi dezvoltare regională a examinat problema tăierii pădurilor şi măsurile întreprinse de Ministerul Mediului şi Agenţia ”Moldsilva” pentru stoparea tăierilor ilicite ale vegetaţiei forestiere.

Membrii comisiei au efectuat o vizită de lucru la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi, subordonată Agenţiei ”Moldsilva”. Deputaţii au fost însoţiţi de reprezentanţii Ministerului Mediului, Agenţiei ”Moldsilva”, Agenţiei de Mediu,  Inspectoratului pentru protecţia mediului.

Totodată, membrii comisiei au luat act de rapoartele entităţilor responsabile de gestionarea domeniului silvic. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte ce ţin de gestionarea efectivă a fondului forestier cu accent pe necesitatea stringentă de extindere a acestuia. 

Au fost puse în discuţie şi aspectele ce ţin de elaborarea noului Cod silvic, precum şi viziunea entităţilor din subordinea ministerului de resort asupra dezvoltării durabile a fondului forestier. Un alt subiect dezbătut au fost neregulile depistate în cadrul controalelor efectuate de organul de control din domeniu, precum şi măsurile întreprinse pentru contracararea tăierilor ilicite.

A fost accentuată necesitatea de a stabili reguli clare de comercializare a lemnului de foc, minimizând implicarea intermediarilor care duce la creşterea exagerata, în multe cazuri fictivă, a preţului final. Vizita deputaţilor din cadrul Comisiei mediu şi dezvoltare regională la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi face parte din planul de acţiuni pentru semestrul II al anului 2021 şi se încadrează în funcţia de control parlamentar.

Similare
RECOMANDĂRI