R. Moldova va avea o Lege a calităţii aerului atmosferic
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

R. Moldova va avea o Lege a calităţii aerului atmosferic

Republica Moldova va avea o Lege a calităţii aerului atmosferic. Un proiect în acest sens a fost a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Raportul asupra PROIECTULUI respectiv a fost aprobat, astăzi, de membrii Comisiei mediu şi dezvoltare regională.

Elaborarea proiectului rezultă din angajamentele asumate de R. Moldova în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, la capitolul  „Mediul înconjurător”.

Proiectul urmăreşte consolidarea capacităţilor instituţionale în identificarea şi punerea în aplicare a celor mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului. Se urmăreşte scopul de a îmbunătăţi monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului şi de a garanta furnizarea informaţiilor cu privire la calitatea aerului atmosferic publicului, în corespundere cu prevederile Directivelor Europene.

Este prevăzută crearea Sistemului Naţional de Monitorizare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNMGICA) pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În opinia autorilor, acest fapt va permite obţinerea datelor veridice privind nivelul de poluare a aerului şi va asigura prevenirea dezvoltării unor proiecte publice sau private, care pot avea un potenţial impact asupra calităţii aerului atmosferic în anumite zone unde limitele emisiilor de poluanţi sunt depăşite.

La fel, implementarea SNMGICA va contribui la respectarea unuia dintre principiile fundamentale în domeniul protecţiei mediului ambiant „poluatorul plăteşte”. În temeiul datelor obţinute în cadrul SNMGICA va fi posibilă identificarea agenţilor economici, în rezultatul activităţii cărora are loc poluarea aerului.

Proiectul legii privind calitatea aerului atmosferic vine să înlocuiască Legea privind protecţia aerului atmosferic, adoptată în 1997. Acesta este constituit din 9 capitole (43 articole) şi 8 anexe.

Proiectul de Lege a calităţii aerului atmosferic urmează a fi supus dezbaterilor în plenul Legislativului.

Similare
RECOMANDĂRI